?

JŪS galite paremti mūsų Centro veiklą. Centras turi paramos gavėjo statusą. Sąskaitos Nr.: LT674010042800090028. Bankas: DNB.
Dėkojame už JŪSŲ gerumą.

Kalendorius

October 2019
M T W T F S S
« Sep    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Centro Taryba

VI. SAVIVALDA (Iš Telšių centro „Viltis“ nuostatų, patvirtintų Telšių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T1-199) 

35. Centro taryba (toliau – Taryba) yra nuolat veikianti Centro savivaldos institucija, kuri telkia Centro klientų, klientų tėvų/globėjų, darbuotojų bendruomenę demokratiniam Centro valdymui, pataria sprendžiant Centrui aktualius klausimus ir padeda Centro direktoriui atstovauti teisėtiems Centro interesams.

36. Taryba renkama trejiems metams slaptu balsavimu visuotiniame Centro bendruomenės susirinkime. Į Tarybą išrenkama po du narius klientų ir  klientų tėvų/globėjų teikimu, trys atstovai– Centro darbuotojų teikimu.

37. Tarybos veiklos reglamentą tvirtina Centro direktorius.

38. Taryba svarsto ir teikia pasiūlymus, pastabas, prašymus Centro direktoriui dėl Centro veiklos, jos struktūros, paslaugų kokybės, dienos socialinės globos, trumpalaikės socialinės globos, laikino atokvėpio paslaugų organizavimo.

39. Tarybos posėdžiai yra kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 Tarybos narių. Tarybos nutarimai priimami dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma.

40. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas slaptu balsavimu Tarybos posėdyje.
41. Centro direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio teisėmis.

Centro tarybos sudėtis:

Tarybos pirmininkas    Donata Butikytė, socialinė darbuotoja

Tarybos nariai:               Ernestas Grigorius, klientų atstovas;

Rimas Jonušas, užimtumo specialistas, darbininkas;

Asta Juškėnienė, socialinio darbuotojo padėjėja;

Ona Staigienė, tėvų atstovė;

Mindaugas Tirkšlevičius, klientų atstovas;

Lolita Zakarevičienė, tėvų atstovė.