?

JŪS galite paremti mūsų Centro veiklą. Centras turi paramos gavėjo statusą. Įstaigos kodas 180703499. Sąskaitos Nr.: LT674010042800090028. Bankas: DNB.
Dėkojame už JŪSŲ gerumą.

Kalendorius

February 2024
M T W T F S S
« Nov    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  

Centro Taryba ir Komisijos

Telšių centro „Viltis“ komisijos, jų nariai

Centro darbo tarybos sudėtis:

Darbo tarybos pirmininkas   Laura Bikniūtė, kineziterapeutė;

Darbo tarybos nariai: 

Asta Veselienė, užimtumo specialistė;

Vida Šaulevičienė, individualios priežiūros darbuotoja.

 

VI. SAVIVALDA (Iš Telšių centro „Viltis“ nuostatų, patvirtintų Telšių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T1-199) 

35. Centro taryba (toliau – Taryba) yra nuolat veikianti Centro savivaldos institucija, kuri telkia Centro klientų, klientų tėvų/globėjų, darbuotojų bendruomenę demokratiniam Centro valdymui, pataria sprendžiant Centrui aktualius klausimus ir padeda Centro direktoriui atstovauti teisėtiems Centro interesams.

36. Taryba renkama trejiems metams slaptu balsavimu visuotiniame Centro bendruomenės susirinkime. Į Tarybą išrenkama po du narius klientų ir  klientų tėvų/globėjų teikimu, trys atstovai– Centro darbuotojų teikimu.

37. Tarybos veiklos reglamentą tvirtina Centro direktorius.

38. Taryba svarsto ir teikia pasiūlymus, pastabas, prašymus Centro direktoriui dėl Centro veiklos, jos struktūros, paslaugų kokybės, dienos socialinės globos, trumpalaikės socialinės globos, laikino atokvėpio paslaugų organizavimo.

39. Tarybos posėdžiai yra kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 Tarybos narių. Tarybos nutarimai priimami dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma.

40. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas slaptu balsavimu Tarybos posėdyje.
41. Centro direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio teisėmis.

Centro tarybos sudėtis:

Tarybos pirmininkas    Jovita Petrikienė, socialinė darbuotoja

Tarybos nariai:               Ernestas Grigorius, klientų atstovas;

Rimas Jonušas, užimtumo specialistas, darbininkas;

Asta Juškėnienė, individualios priežiūros darbuotoja;

Ona Staigienė, tėvų atstovė;

Viktoras Atstupėnas, klientų atstovas;

Lolita Zakarevičienė, tėvų atstovė.