?

JŪS galite paremti mūsų Centro veiklą. Centras turi paramos gavėjo statusą. Įstaigos kodas 180703499. Sąskaitos Nr.: LT674010042800090028. Bankas: DNB.
Dėkojame už JŪSŲ gerumą.

Kalendorius

July 2021
M T W T F S S
« Jun    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Bendrosios praktikos slaugytoja

Bendrosios praktikos slaugytoja – REGINA RACEVIČIENĖ

 Pareigybės paskirtis –  kvalifikuotai ir kokybiškai teikti Telšių centre „Viltis“ (toliau- Centras) klientų sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinti pirmosios medicinos pagalbos suteikimą, organizuoti maitinimą, koordinuoti klientų mitybą, tvarkyti atitinkamą dokumentaciją, organizuoti sanitarinį-higieninį Centro režimą, šviesti Centro bendruomenę sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais.

Funkcijos:

 Bendrosios praktikos slaugytojo pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.1. užtikrina klientų sveikatos priežiūrą Centre, bendradarbiauja su socialiniu darbuotoju, socialinio darbuotojo padėjėju, masažuotoju, kineziterapeutu ir kitais specialistais

1.2. tvarko slaugos dokumentaciją ir teikia statistikos ir kitus privalomosios atskaitomybės duomenis teisės aktų nustatyta tvarka;

1.3.  teikia klientams, gaunantiems paslaugas, pirmąją medicinos pagalbą;

1.4. nuolatinai stebi klientų, gaunančių paslaugas, psichinės ir fizinės sveikatos (epilepsijos priepuolių, somatinių sutrikimų) būklės pokyčius, vertina neįgaliųjų poreikius ir savirūpos išgales. Apie pastebėtus būklės pokyčius praneša kliento tėvams (globėjams);

1.5.  pastebėjęs ūmius infekcinius ar kitokius klientų, gaunančių paslaugas, susirgimus, juos izoliuoja nuo kitų klientų ir nedelsiant apie susirgimą praneša susirgusiųjų tėvams (globėjams);

1.6. užtikrina klientams, gydytojų paskirtų medikamentų savalaikį vartojimą;

1.7. vykdo gyvybinių funkcijų (kraujo spaudimo, pulso ir kt.) matavimus ir stebėjimus;

1.8.  kontroliuoja maitinimo organizavimo kokybę;

1.9. kasdien veda klientų lankomumo ir maitinimo žiniaraštį, surinktus duomenis pateikia maitinimo paslaugų tiekėjui;

1.10. veda trumpalaikės socialinės globos grupės klientų lankomumo apskaitą, surinktus duomenis už praėjusį mėnesį pateikia pavaduotojui socialiniam darbui;

1.11. užtikrina klientų, gaunančių paslaugas, orumą, tarpusavio santykius grįsdamas pagarbos, supratimo ir susitarimo principais;

1.12. privalo pranešti apie kito Centro darbuotojo neetišką elgesį kliento, gaunančio paslaugas, atžvilgiu pavaduotojui socialiniam darbui, jam nesant, Centro direktoriui;

1.13. sudaro sveikatai palankią aplinką, prižiūri Centro patalpų higieninę būklę, atlieka nuolatinius patalpų higienos būvio patikrinimus;

1.14. organizuoja Centro darbuotojų mokymus privalomųjų higienos įgūdžių, pirmosios medicininės pagalbos mokymo programose;

1.15. propaguoja sveiką gyvenseną, sveikatos ugdymą ir ligų profilaktiką. Organizuoja įvairius sveikatingumo renginius, pokalbius, paskaitas;

1.16. užtikrina ir pažymoje fiksuoja Centro darbuotojų savalaikį sveikatos pasitikrinimą, saugo ir prižiūri asmens medicinines knygeles;

1.17.  prižiūri pirmosios medicinos pagalbos vaistinėles – jas periodiškai papildo ir atnaujina, išima vaistinius preparatus, kurių galiojimo laikas pasibaigęs;

1.18. infekcijos židinio atveju, praneša atitinkamoms įstaigoms;

1.19. rūpinasi klientų su sunkia negalia slaugymu, seka jų sveikatos būklės pasikeitimus, atlieka pragulų profilaktiką, esant šiltam orui, organizuoja gulinčių klientų išnešimą, išvežimą į lauką, dalyvauja jų maitinime;

1.20. tobulina savo profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka;

1.21. užtikrina su neįgaliuoju susijusios informacijos kaupimą ir konfidencialumą.